Novinky

Vážení obchodní přátelé, sdělujeme vám, že sídlo naší nové provozovny je od ledna 2014 na nové adrese:

POOR – TRADE, v.o.s.
Medkova 7
627 00 Brno-Slatina

Veškeré dodávky zboží a korespondenci adresujte prosím na novou adresu. Fakturační adresa, IČ a DIČ zůstávají nezměněny.