Vážení obchodní přátelé, sdělujeme vám, že sídlo naší nové provozovny je od ledna 2014 na nové adrese: POOR – TRADE, v.o.s. Medkova 7 627 00 Brno-Slatina Veškeré dodávky zboží a korespondenci adresujte prosím na novou adresu. Fakturační adresa, IČ a DIČ zůstávají nezměněny.