Kopelny Ptáček Bratislava

Kopelny Ptáček Bratislava

Pro nově otevřenou provozovnu Koupelny Ptáček Bratislava na ulici Bory jsme na podzim 2019 dodali a namontovali systém generálního klíče s 50 vložkami a 60 klíči. Tímto bychom chtěli poděkovat panu Ing. Miloši Stanovskému a panu vedoucímu Otakaru Kudrnovi.