PHOENIX Brno

PHOENIX Brno

V červnu jsme vyhráli výběrové řízení na dodávku a montáž pro lékárenský velkoobchod PHOENIX v Brně.

Jednalo se o 72 ks vložek a 82 ks klíčů.

Děkujeme paní Monice Trojánkové a panu Luďku Elblovi za výbornou spolupráci.