Muzeum Vysočiny Třebíč

Muzeum Vysočiny Třebíč

Do muzea Vysočiny Třebíč – Centrum tradiční lidové kultury jsme dodali 14 ks vložek a 27 ks klíčů. Realizaci provedla firma ARCHATT Třebíč, které děkujeme a to jmenovitě p. Aleši Chalupovi za skvělou spolupráci.